Clausula intabulandi – dozvola za uknjižbu

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ugovorene strane se susreću sa velikim brojem pitanja, poput pitanja vezanih za kupoprodajnu cenu, načinu isplate iste, ali one odlučuju i o brojnim drugim bitnim pitanjima. Jedno od pitanja oko kojih se kupac i prodavac moraju saglasiti je clausula intabulandi. Kupac i prodavac moraju da odluče na koji način će biti ugovorena clausula intabulandi.

Oni treba da odrede da li će clausula intabulandi biti deo ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ili pak samostalna izjava sastavljena i overena u određenom vremenskom periodu nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji.      

Clausula intabulandi je izjava prodavca kojom on dozvoljava da se kupac uknjiži u katastru kao novi vlasnik nepokretnosti. To je izričita i strogo formalna izjava volje prodavca da pristaje da se izvrši prenos prava svojine na kupljenoj nepokretnosti na kupca.  

Ono što je karakteristično za clausulu intabulandi je to mora biti solemnizovana kod javnog beležnika da bi proizvodila pravno dejstvo. Upravo je clausula intabulandi onaj ključni segment ugovora koji kupcu omogućava da upiše svoje pravo svojine kod nadležne službe za katastar nepokretnosti.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, a ujedno i oko ugovaranja clausule intabulandi slobodno se obratite nama i rado ćemo Vam pomoći. Advokatska kancelarija Fijala ima bogato iskustvo u sastavljanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Preduzetnik ili DOO

U današnje vreme sve ćešće se ljudi opredeljuju da započnu sopstveni biznis i tada postavljaju pitanje koji je oblik poslovanja

ugovor o dualnom obrazovanju
Ugovor o dualnom obrazovanju

Dualno obrazovanje je u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja