Krivično i prekršajno pravo

Sam zakon kaže da ,,svako je nevin, dok se suprotno ne dokaže”, kao i da ,,svako ima pravo na odbranu”. Advokati su ti koji mogu pomoći da na adekvatan način odbranite svoje interese i dokažete nevinost. Advokatska kancelarija Fijala pruža pomoć klijentima u krivičnim postupcima, nezavisno da li se terete da su izvršili krivično delo, ili su žrtve nekog krivičnog dela. Ujedno, advokat osnivač poseduje sertifikat za odbranu maloletnih lica koja se terete da su izvršila krivična dela, kao i zastupanje maloletnih lica oštećenih krivičnim delom.

Saobraćajani prekršaji (parkiranje na zelenoj površini, vožnja pod dejstvom alkohola,..) veoma su česta pojava, a broj ovih slučajeva raste sa razvojem tehnologije i porastom broja različitih vrsta kontrola u saobraćaju. Međutim, veoma se često ispostavi da sam prekršajni postupak nema osnova i lica budu oslobođena odgovornosti.

Usluge koje advokatska kancelarija Fijala pruža su:

  • zastupanje u krivičnom postupku lica koja se terete da su izvršila krivična dela, kao i lica oštećenih krivičnim delima, i to kako maloletnih tako i punoletnih lica

  • zastupanje lica u prekršajnom postupku, pogotovo lica koja se terete za izvršenje saobraćajnih prekršaja