Radno pravo

Svaki poslodavac bi trebao da posveti  značajnu pažnju prilikom izrade internih akata. Zakonito regulisanje radnih odnosa u jednom privrednom društvu je od krucijalnog značaja i na taj korak treba da se odluče svi poslodavci i to pre nego što se pojave inspekcije rada ili pak pre nego što sami zaposleni krenu sudskim mehanizmima da zahtevaju svoja uskraćena prava. Isto tako poslodavci adekvatnim ugovorima o radu sa prikladnim klauzulama, kao i različitim pravilnicima treba da zaštite svoja prava i interese i da radne odnose regulišu na zakonit način i samim tim izbegnu mnogobrojna potencijalna prekršajna kažnjavanja.

Sa druge strane, zaposleni veoma često nisu svesni svojih prava koja proizilaze iz radnog odnosa, a isto tako nisu dovoljno upoznati sa adekvatnim pravnim mehanizmima kojima mogu da ostvare svoje interese. Upravo zato, advokati su ti  koji mogu da im pomognu i daju savete u pogledu koraka koje treba da preduzmu.

Advokatska kancelarija Fijala je specijalizovana za oblast radnog prava, te obezbeđuje rešavanje svih pitanja koja se tiču radnih odnosa i to pitanja vezanih kako za poslodavce tako i za zaposlene.

Usluge koje advokatska kancelarija Fijala pruža su:

  • davanje pravnih saveta i izrada  pojedinačnih i opštih akata (ugovora o radu sa adekvatnim klauzulama, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pravilnika o zaradama, pravilnika o bonusima, svih vrsta rešenja i odluka,..), kao i davanje pravnih saveta i izrada akata prilikom sprovođenja procedure otkaza, nezavisno da li se radi o otkazu od strane poslodavca, zaposlenog ili pak o sporazumnom otkazu ugovora o radu

  • zastupanje zaposlenih u radnim sporovima pred nadležnim sudovima u  postupku povodom nezakonitog otkaza, nezakonitog aneksa, mobinga, povreda na radu, naknada putnih troškova, naknada svih vrsta potraživanja proisteklih iz radnog odnosa

  • ishodovanje svih vrsta radnih dozvola za strane državljane, a ujedno ishodovanje i boravišnih dozvola nezavisno od osnova sticanja istih