Privredno pravo

U današnje vreme sve je veći broj ljudi koji se odlučuju da započnu samostalno poslovanje i na taj način obezbede prihode za sebe i svoju porodicu. Upravo tada, na samom početku je bitno doneti pravilne odluke. Jedna od tih odluka je odluka da li obavljati delatnost u formi preduzetnika ili društva sa ograničenom odgovornošću. Isto tako, ako se i odluče za preduzetništvo, postavlja se pitanje da li poslovati kao preduzetnik paušalac ili kao preduzetnik na ličnoj zaradi ili pak kao preduzetnik na samooporezivanju. Upravo prilikom donošenja tih odluka advokatska kancelarija može značajno da pomogne klijentima, ukazujući na prednosti i mane svakog modela poslovanja. Advokatska kancelarija Fijala ima uspešnu saradnju sa jednom renomirnom knjigovodstvenom agencijom, te svojim klijentima pruža usluge detaljnih analiza poslovanja kako sa pravnog, tako i sa poreskog aspekta.

Advokatska kancelarija pomaže klijentima i u razvoju daljeg biznisa. Značajnu pomoć pruža klijentima prilikom sastavljanja ugovora, kako u okviru domaćeg, tako i u okviru međunarodnog poslovanja, te im ukazuje kako na najbolji način da spreče sve potencijalne probleme sa naplatom potraživanja, te da zaštitili svoja prava, ali i urede sve bitne aspekte poslovanja sa svojim partnerima.

Usluge koje advokatska kancelarija Fijala pruža su:

  • osnivanje preduzetnika, privrednih društava, sprovođenje svih statusnih promena, promene pravne forme (prelazak preduzetnika u DOO)

  • davanje pravnih i poreskih saveta u pogledu poslovanja i upravljanja privrednog društva

  • postupak naplate potraživanja između pravnih lica

  • sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi (ugovor o međunarodnoj prodaji robe, ugovor o zajmu, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o prevozu robe, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o građenju, ugovor o špediciji,…)