O nama

Advokatska kancelarija Fijala nalazi se u centru Novog Sada, u neposrednoj blizini Osnovnog, Višeg i Privrednog suda. 

Osnivač advokatske kancelarije Fijala je advokat Marsela Fijala. Posle završene osnovne i srednje škole upisuje Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Tokom studiranja bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za prosek iznad 9,00. 

Posle završenog fakulteta pripravničku vežbu obavlja u nekoliko advokatskih kancelarija, a kratak period stiče znanja i u jednoj IT firmi u oblasti radnog prava. Nakon položenog pravosudnog ispita radila i u javnobeležničkoj kancelariji na overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Po položenom advokatskom ispitu, polaže advokatsku zakletvu i upisuje se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, te otvara sopstvenu advokatsku kancelariju. 

Član je Advokatske komore Vojvodine, poseduje sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje oštećenih lica. Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Advokatska kancelarija Fijala ima uspešnu saradnju sa nekoliko advokata saradnika iz različitih oblasti, kao i sa knjigovodstvenom agencijom i sudskim prevodiocima.