Naknada štete

Gotovo da ne postoji osoba koja nije pretrpela neki vid štete. Nezavisno da li se radi o manjoj ili većoj materijalnoj šteti nastaloj u npr. saobraćajnoj nezgodi, važno je znati da zakon predviđa da ,,svako ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi”, te da postoji pravo na odštetu po osnovu različitih osnova, koja lica mogu da iskoriste i da barem na taj način, nadoknade štetu i gubitke koji su tom prilikom nastali. Isto tako, često kada dođe do npr. saobraćajne nezgode ne spominje se samo jedan osnov naknade štete, materijalna šteta, nego i naknada nematerijalne štete koja se sastvoji u naknadi šete za pretrpljen bol, strah, kao i u naknadi štete za smrt bliskog člana porodice. Bitno da prilikom ostvarivanja ovih prava pored sebe imate stručne osobe koje će ukazati na sve vidove naknade štete koje možete da zahtevate i pomoći da Vaša prava zaštitite na najefikasniji način.

Usluge koje advokatska kancelarija Fijala pruža su:

  • zastupanje u postupcima za naknadu štete na vozilu nastale u saobraćajnim nezgodama (naknada materijalne štete na vozilu, naknada štete za izgubljenu zaradu zbog neupotrebe vozila, naknada štete za pretrpljeni bol, strah, naknada štete zbog smrti bliskih lica u saobraćajnim nezgodama)

  • pružanje stručnih saveta i zastupanje u slučajevima padova na ledu, pada u šaht, pada na ulici ili ujeda psa ili mačke lutalice

  • pružanje pravne pomoći i zastupanje pred sudovima u slučajevima naknade štete nastale povodom povrede na radu, povodom poništaja nezakonitog otkaza, ostvarivanja naknade na ime izgubljene zarade

  • zastupanje u postupcima povodom naknade štete u slučajevima povrede ćasti i ugleda