Porodično i nasledno pravo

Parovi sklapaju brakove verujući da će zajednica trajati zauvek, međutim, svi smo svedoci da se  rapidnom brzinom povećava procenat brakova koji se završavaju razvodom. Taj čin otvara mnoga pitanja, poput pitanja starateljstva nad decom, alimentacije, podele imovine i brojna druga pitanja koja interesuju obe strane. Ovako bitne postupke, nezavisno da li se radi o sporazumnim razvodima ili razvodima koji se pokreću tužbom, treba prepustiti stručnim licima, kako kasnije ne bi nastali ozbiljni problemi.  

Usluge koje advokatska kancelarija Fijala pruža u oblasti porodičnog i naslednog prava su:

  • razvod braka, podela bračne odnosno vanbračne imovine

  • osporavanje ili utvrđivanje očinstva odnosno materinstva

  • izdržavanje deteta, vršenje roditeljskog prava

  • lišenje poslovne sposobnosti

  • zastupanje kako okrivljenih, tako i oštećenih za krivično delo nasilje u porodici

  • sastavljanje testamenta, kao i zastupanje u postupcima poništavanja testamenta

  • zastupanje u ostavinskim postupcima

  • sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i zastupanje povodom poništaja istih