Preduzetnik ili DOO

U današnje vreme sve ćešće se ljudi opredeljuju da započnu sopstveni biznis i tada postavljaju pitanje koji je oblik poslovanja bolji, tj. da li da obavljaju delatnost kao preduzetnik ili DOO. Upravo ovde ćemo ukratko ukazati koje su to osnovne razlike između preduzetnika i društva sa ograničenom odgovornošću. Postupak osnivanja Postupak osnivanja preduzetnika je  jednostavniji […]

Ugovor o dualnom obrazovanju

ugovor o dualnom obrazovanju

Dualno obrazovanje je u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome učenici kroz nastavu u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. Ugovor o dualnom […]

Clausula intabulandi – dozvola za uknjižbu

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ugovorene strane se susreću sa velikim brojem pitanja, poput pitanja vezanih za kupoprodajnu cenu, načinu isplate iste, ali one odlučuju i o brojnim drugim bitnim pitanjima. Jedno od pitanja oko kojih se kupac i prodavac moraju saglasiti je clausula intabulandi. Kupac i prodavac moraju da odluče na koji način […]